ACCELERATE YOUR WAY TO CHANGE

When failure is not an option

Vi erbjuder en mix av konsulthjälp, produkter, föreläsningar och utbildningar inom förändringsledning utifrån era specifika behov.

Produkter

Way erbjuder produkter som stöttar i era förändringar. De kan köpas separat alternativt användas i kombination med utbildning, föreläsningar och konsulthjälp.

Way erbjuder produkter som stöttar i era förändringar. De kan köpas separat alternativt användas i kombination med utbildning, föreläsningar och konsulthjälp.

Föreläsningar förändringsledning

Föreläsningar

Way erbjuder en rad olika föreläsningar inom förändringsledning och agilt ledarskap som stöttar och inspirerar i era förändringsprojekt.

Way erbjuder en rad olika föreläsningar inom förändringsledning och agilt ledarskap som stöttar och inspirerar i era förändringsprojekt.

Utbildningar

Way erbjuder utbildningar inom förändringsledning med fokus på praktisk inlärning. Intresserad att veta mer om våra utbildningar?

Way erbjuder utbildningar inom förändringsledning med fokus på praktisk inlärning. Intresserad att veta mer om våra utbildningar?

Konsulttjänster

Way erbjuder konsultstöd till era förändringsprojekt, vi kan hjälpa till med delar av eller hela förändringsprocesser.

Way erbjuder konsultstöd till era förändringsprojekt, vi kan hjälpa till med delar av eller hela förändringsprocesser.

Det är allmänt känt att 70-80 % av alla förändringsarbeten misslyckas. Det är inte ok tycker vi! I den föränderliga värld våra företag verkar i måste förmågan att kunna förändra sig snabbt vara en av de viktigaste kompetenser vi har. 

När vi träffar våra kunder för första gången frågar de ofta – kan ni hjälpa oss att driva den här förändringen. Nej säger vi – det är bara ni som kan driva den. Vi kan bara hjälpa er att bygga er EGEN förmåga att leda och driva förändring.

Close Menu