Blog -
15410
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-15410,paged-6,page-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Hej Kristina! Vad jobbar du med? Jag arbetar som konsult inom Customer Experience Management & Transformation, dvs jag tydliggör för företag hur kundupplevelsen hänger ihop med kundnöjdheten, varumärkesstyrkan, lojaliteten och inte minst lönsamheten. Vidare bistår jag företag med strukturerad plan för hur de kan styra om från att ha en produkt- eller prisdriven verksamhetsstrategi till en kunddriven. Sättet företag måste arbeta utifrån är väldigt olika beroende på hur företaget vill positionera sig. Utgångspunkten är alltid en välgrundad och tydlig strategi för att rätt prioriteringar ska kunna göras löpande i verksamheten. För ett företag som vill särskilja sig med den kundupplevelse de...

Hej David! Vad jobbar du med? Jag är konsult på EVRY och arbetar som förändringsledare, projektledare och verksamhetsutvecklare, ofta med kunder i offentlig sektor eller i bankvärlden. Dessutom är jag ordförande i den svenska avdelningen av ACMP, ”The Association of Change Management Professionals”. (https://acmpsweden.wordpress.com/) I botten är jag civilekonom, men jag har jobbat i IT-världen nästan hela mitt yrkesliv. Vad har du för erfarenhet från att leda förändringar? Som många andra har jag gjort resan från ”leveransprojektledning” till ”verksamhets-/beställarprojektledning” och vidare till ”förändringsledning”. Det har skett successivt, men man kan säga att jag på allvar började den resan i mitten av 2000-talet, när jag började...

En mörk decemberkväll sitter jag i en cafeteria i en sporthall en bit utanför Stockholm. Jag väntar på min son som är på träning. Som vanligt tänker jag nyttja tiden maximalt och har med mig min jobbdator, planen är att beta av mail och förhoppningsvis göra något nyttigt och produktivt. Ganska snart blir jag distraherad av ett samtal två bord bort. Där sitter en tonårig tjej, hon ser sur och tvär ut, tittar mest ner i golvet. Mitt emot henne sitter en kille i 20-års åldern, jag förstår att han är hennes tränare. (Min ålder har påverkat min syn men...

Hej Eji! Vad jobbar du med? Jag driver ett konsultbolag som tillhandahåller konsulttjänster inom leveransstyrning och förändringsledning. Målsättningen med mitt bolag är att stödja våra kunder i sin transformation och att öka kundernas genomförandekraft och förmåga att hantera en föränderlig miljö och ett förändrat kundbeteende. Vad har du för erfarenhet från förändringsarbete? Jag har lett olika typer av förändringsprojekt. Det har inneburit att leda förändring från ett leverantörsperspektiv där förändringsresan har handlat om att skapa en högpresterande leveransorganisation som möter kundens behov av att ständigt leverera värde. Jag har också lett förändringsinitiativ i olika linje- och funktionsroller där förändringsresan har handlat mycket om...

Hej Louise! Vad jobbar du med? Jag är egen företagare med tre olika verksamhetsområden: - Look inside: Ledarskapsutveckling - inifrån och ut - Konst: Målningar som berör och påverkar - dig och ditt hem - Management Consulting: Konsulttjänster inom organisationsutveckling och ledarstöd Du har ju gjort en spännande egen förändringsresa, berätta om den! Jag har jobbat med organisations- och verksamhetsutveckling, strategi och förändringsarbete i myndigheter och privata sektorn i över 25 år, både som konsult och chef i olika linjepositioner. Jag har verkligen haft kul och jobbat i spännande uppdrag, med inspirerande människor och nya utmaningar. Parallellt med mitt yrkesliv har jag målat och under de sista...

Varför är det viktigt med varför – om betydelsen av att ha ett tydligt syfte och mål med förändringen! TA ETT DJUPT ANDETAG – RENSA HUVUDET FRÅN ALLA TANKAR OCH TÄNK DIG FÖLJANDE SCENARIO: - När vi genomför förändringar är vi alltid supertydliga med varför vi gör förändringen och vad det är vi vill uppnå med den - Vi förmedlar alltid tydliga och mätbara mål som alla kan relatera till och förstå - I all kommunikation vi gör kring förändringen upprepar vi budskapet kring varför vi gör förändringen och vad det är vi vill uppnå på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt Känner du igen dig?...

TA ETT DJUPT ANDETAG – RENSA HUVUDET FRÅN ALLA TANKAR OCH TÄNK DIG FÖLJANDE SCENARIO: - Alla förändringar vi gör uppnår de önskade effekterna vi vill åstadkomma - Vi driver våra förändringar på ett kostnadseffektivt sätt - När vi gör förändringar har vi alltid en tydlig vision om vad vi vill uppnå och vi är duktiga på att kommunicera den till alla berörda - Alla våra medarbetare känner sig alltid involverade och mår bra i förändringarna och motståndet är lågt - Vi har en väl utvecklad företagskultur som stöttar oss i vårt förändringsarbete Känner du igen dig? GRATTIS – du...

Hej Jonas! Vad jobbar du med? Jag är styrelseordförande och grundare till Quicksearch. Vi jobbar med att stötta företag kring kund och medarbetarupplevelser. Vi erbjuder digitala feedbackverktyg för kund och medarbetarundersökningar, tex mätningar för NPS (net promotor score) Idag jobbar jag med produkt, konceptutveckling och framtida feedbacklösningar. Vad har du för erfarenhet från förändringsarbete? Jag har lång erfarenhet av olika typer av förändringar som våra kunder genomfört. Det har oftast handlat om att företaget vill bli kundorienterade och skapa en kundorienterad organisation Jag har bland annat hjälpt kunder som har upplevt någon form av problem. Vi brukar då ta fram en medarbetarundersökning för att göra...

SAGT FRÅN HR-PERSONER ”Vi har så många förändringar på gång samtidigt, men det känns som vi gör olika varje gång” – HR Business partner ”Jag skulle vilja att min HR-funktion kunde stötta vår organisation bättre kring HUR vi driver förändringar” – HR Chef ” Vi har för låg kompetens inom vår organisation när det gäller att driva förändringar, vi skulle behöva göra något..” – HR chef ”Det finns en förväntan på oss som central HR-funktion att ta fram ett ramverk kring förändringar, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra” – HR specialist HAR NI MYCKET FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG? De flesta företag idag ställs då...

Hej Annika! Vad jobbar du med? Sen 2,5 år tillbaka jobbar jag med ett förändringsprogram på ett företag som ska byta systemstöd för sin kärnverksamhet. I och med det gör hela organisationen en resa mot ett nytt sätt att tänka, arbeta och samarbeta. Den förändringen leder jag tillsammans med mitt förändringsteam som just nu består av ytterligare fyra personer och ett antal coacher ute i verksamheten. Vad har du för erfarenhet från förändringsarbete? På ett eller annat sätt har jag alltid jobbat med förändring, ibland internt i projekt för att kunna leverera med interna resurser, ibland i mottagande verksamhet för att leveransen ska...