Gratis nedladdning

Analysera förändringen

Ta hjälp av WAY:s nedladdningsbara canvas och gör en riktigt bra analys.


Ladda ner

Analysera förändringen och lyckas bättre!

Företag är generellt ganska dåliga på att göra ett bra förarbete när det gäller förändringsarbete. Man lägger för lite tid och energi på att analysera vad förändringen innebär och vad som kommer påverkas i organisationen. Ta hjälp av WAY:s nedladdningsbara canvas och gör en riktigt bra analys.

Beskrivning Canvas


Ladda ner

Canvasen består av ett antal påståenden som tillsammans syftar till att analysera organisationens förändringsförmåga och vilken typ av förändring som ska genomföras.

Syfte och mål

svarar på frågan om hur man upplever mål och syfte – om det är tydligt eller ej.

Organisationens förändringsförmåga

med hjälp av påståendena bedöms hur väl rustad er organisation är kring förändringar.

Förändringens påverkan

med hjälp av påståendena bedöms vad förändringen kommer innebära och hur stor förändringen är.

Andra pågående initiativ

svarar på frågan om organisationen har andra pågående förändringar som påverkar personer i deras arbete.