You are currently viewing Hur fördela resurser i förändringsarbete?

Hur fördela resurser i förändringsarbete?

Fråga till ledningsgruppen:

Vad kommer vara viktigast för att ni ska lyckas med förändringen?

Svar från ledningsgruppen:

Det är att våra medarbetare förstår, tar till sig och jobbar enligt det nya arbetssättet

Det här är enligt mig ett mycket vanligt scenario. Ett företag ska genomföra en förändring, de allra flesta ledningsgrupper är medvetna om att det kommer vara viktigt att få med sig medarbetarna. När det är dags att allokera resurser till projektet/förändringen så läggs i princip alla på den tekniska eller funktionella lösningen. Det vanligaste är att det inte finns någon i projektet som är ansvarig för själva förändringen (dvs att jobba med förändringsledning) ibland kanske någon enstaka person som får i uppdrag att lägga några timmar på det. I undantagsfall har jag stött på att man tar in en förändringsledare som ska stötta projektet i förändringen.

Jag är helt övertygad om att här är den enkla förklaringen till att många förändringsarbeten misslyckas!! Ledningsgruppen är medveten om att medarbetarnas engagemang och förmåga att förändra sig är viktigt, men resursallokeringen görs inte utifrån det…

Vi (alla företag) måste inse att nyckeln till framgång i förändringsarbete är att avsätta tid, resurser, pengar för att jobba med förändringsledning. Börjar vi göra det kommer det också börja gå bättre!

Någon som håller med?