You are currently viewing Intervjuserie – Experterna i Corona tider: Karin Evans

Intervjuserie – Experterna i Corona tider: Karin Evans

Vi befinner oss i en utmanande tid. Vi som samhälle, företag och individer har snabbt ställts inför en stor förändring vi inte hade räknat med och inte fullt ut kunde förutspås. Alla i hela världen påverkas på olika sätt men gemensamt är att vi alla troligen har behövt göra någon typ av förändring. I denna serie intervjuar vi WAY:s förändringsexperter om deras egna upplevelser och tankar i Coronakrisens spår..

Hej Karin, hur mår du?

Jag mår bra tack!

Hur har du påverkats av den pågående Coronakrisen?

Jag jobbar mycket med inspirationsföreläsningar och ledarskapsutveckling. Där började det med att vissa organisationer valde att pausa och flytta fram sina tillfällen tills senare, i linje med regeringens riktlinjer kring hur vi bör umgås och vistas på vår arbetsplats. Efter några veckor ändrades det och flera började ställa om till digitala utbildningar och webinar vilket ju är superspännande och fullt görbart i de flesta fall. Utöver det så jobbar jag med en del olika större transformationsprojekt och där har man bara fortsatt att jobba på, jag tror att man inser att man behöver genomföra förändringen oavsett Coronas framfart. Men oavsett uppdrag så sitter jag som alla andra också hemifrån och jobbar just nu, vilket passar mig väldigt bra. Jag känner mig effektiv! 

Hur har du själv hanterat de förändringar krisen ev har inneburit för dig?

När det gäller förändringsledning och ledarskap så börjar det alltid med självledarskap och vår förmåga att förstå hur vi reagerar och varför. Självkännedom är grunden i att förstå vilka förutsättningar som just jag behöver för att klara den förändring som just nu rusar på. Det är lätt att man lyssnar på andra, media eller de som är hemma i familjen.

Jag jobbar t ex bra hemma och är väldigt effektiv, däremot har jag ett stort behov av att få arbeta ostört (vilket ofta är en orsak till varför jag väljer att sitta hemma i vanliga fall). Nu blir det en ny utmaning att skapa det utrymmet, men fortfarande lika viktigt för att jag ska må bra och leverera det jag förväntar av mig.

Vilka stora förändringar ser du har skett den senaste tiden? Vad tänker du om det?

Vi som jobbar med förändringsledning är vana att jobba i motvind, ofta är lärokurvan för att se behovet av förändringsledning lång och man behöver ofta falla på eget grepp först innan man söker hjälp. För att skapa förflyttning krävs ett starkt varför, det kan vara svårt att känna ”sence of urgency” för en förändring som inte är kopplat till dig personligen, som du inte själv ser nyttan med.

När det gäller Corona har vi skapat snabba förflyttningar inom så många olika områden på otroligt kort tid, och det beror på att det är väldigt tydligt för oss alla varför.

Vi har ställt om till att arbeta på distans, leda på distans och umgås på distans (vi klarar plötsligt av att både fika, ha AW och påsklunch över digitala kanaler). Vi rekryterar, introducerar, utvecklar och utbildar digitalt som om vi aldrig hade gjort annat, och det beror egentligen bara på att vi idag inte har något val. Det pratas om att online handeln för dagligvaruhandeln flyttats fram 4-5 år i utvecklingen och vår miljö mår bättre idag än på väldigt många år. All det här visar på att vår förmåga att förändras finns där, men att den är starkt förankrad med ”sence of urgency”. När det är tydligt och kommuniceras på ett strategiskt sätt med stark visionär förankring så följer vi med och gör förflyttningen möjlig.

Vad tror du att vi kommer att lära oss av detta för framtiden?

Jag hoppas att vi lär oss att allt är möjligt! Att vi t ex kan förändra hur vi hanterar vår miljö och att vi det är upp till oss. Personligen går jag stärkt vidare av hela processen. Jag vet att jag känner mig själv väl, att jag har förmåga att omsätta mina behov i ord och handling och med det skapa de förutsättningar som jag behöver för att må bra. Det är en skön och trygg känsla.