You are currently viewing Nyckeln till framgång stavas förändringsledning

Nyckeln till framgång stavas förändringsledning

”Förändringsledning” är boken för dig som vill få en bredare och djupare förståelse för hur ett genomtänkt arbete med individer kan förbättra resultatet för verksamheter i förändring. 

Hej Anna och Maria! Grattis till er nya bok Förändringsledning. Varför har ni skrivit den här boken?

Tack! Vi har skrivit den här boken för att vi tycker att den behövs. Förändringsledning som ämne intresserar många i både privata och offentliga verksamheter sedan många år tillbaka. Efterfrågan på förändringsledare ökar men trots det är professionen inte fullt etablerad och funderingar på hur det går till är mer vanligt än ovanligt. Det finns en hel del managementlitteratur på engelska som tar upp delar av förändringsledning. Vi ville skriva en bok som beskriver helheten och som utgår från svenska förutsättningar. Vi ville också skriva en bok som förenar olika modeller och metoder med en praktisk ansats som vi byggt upp under våra verksamma år. Boken lyfter fram exempel från olika verksamheter i Sverige både för att läsarna skulle kunna relatera lättare till ämnet men också för att nå ut till alla typer av verksamheter i landet.

LÄS BOKEN: Här beställer du boken förändringsledning

Vad handlar boken Förändringsledning om?

Den handlar precis om det som titeln avslöjar, förändringsledning. Vi har fokuserat på att beskriva hur organisationer kan arbeta med specifika förändringsinitiativ. Den beskriver utifrån det behovet av förändringsledning, vad förändringsledning konkret är för något, vilka vetenskapliga modeller som relaterar till ämnet och hur man praktiskt kan gå till väga. Den understryker hur man kan förbättra verksamhetsresultaten genom att medvetet arbeta med det mänskliga perspektivet i förändringar som ska genomföras. Vi placerar också förändringsledningen i dess sammanhang och beskriver hur omvärldsbevakning, strategiska planer och affärserbjudanden kan definieras för att sedan påverka verksamhetsplaner och kommande förändringsinitiativ där förändringsledning tillämpas.

Vem vill ni ska läsa boken?

Vi tror att boken lämpar sig väl för universitetsstudenter som rustar sig för en framtid där de ingår i eller driver förändringar och utvecklingsarbete. Även praktiker som arbetar nära individer i förändring kan få glädje av boken. Kan de som anställer eller plockar in förändringsledare få en bättre förståelse för ämnet är det glädjande. Vi hoppas att boken vid sidan av metodiska upplägg och praktiska tillvägagångssätt kan inspirera till att ämnet förändringsledning fördjupas och utvecklas som helhet – att boken bidrar till att etablera förändringsledning som affärsdisciplin ytterligare.

De som läser boken Förändringsledning – vad kommer de att lära sig?

Läsarna kommer att få en nyanserad bild av vad förändringsledning är och innebär. Att lyckas med förändringar är både svårt och utmanande. Boken kommer förhoppningsvis väcka nyfikenhet till att lära sig mer inom området samtidigt som den ger handfasta råd i hur ett medvetet och strukturerat arbete med individer i en förändring kan se ut.

Till sist – det är ju en massa jobb att skriva en bok, berätta om hur ni gjorde (vad var lätt/svårt)

Vi bestämde oss tidigt för att vi alla skulle skriva boken. Vi skulle inte dela upp den i olika områden där vi enskilt var ansvariga utan alla skulle bidra i alla kapitel. Texterna roterade vi mellan oss. Vi utvecklade och avvecklade om vart annat. Vi fick tänka enskilt för att sedan tänka ihop och tänka om vilket ibland var frustrerande men väldigt utvecklande. Vi hade ett synopsis som vi höll oss till och under bokens framväxt utvecklade vi en visuell bild som underlättade förståelsen för strukturen i boken. Den hjälpte också oss själva att reda ut sammanhangen. Här fick vi bra pedagogiska inspel från vår redaktör på Studentlitteratur. För att summera så var bokskrivandet bitvis en utmanande uppgift som underlättades avsevärt genom att arbeta med andra proffs. Att vi hade en vision med boken och att vi kom så väl överens på det personliga planet var en stor fördel och en förmildrande omständighet då kvällsarbete och helger gick åt för att ”skriva lite på boken”. Det gick oväntat lätt att jobba tillsammans digitalt, utan fysiska möten. Vi träffades bara tre gånger från synopsis till färdigt manus, men med dokumentdelning, telefonavstämningar och videomöten så fungerade det väldigt bra.

Du har väl inte missat att Anna Olsson dessutom är en av föreläsarna här på Way. Är du intresserad av att lära dig mer om förändringsledning boka en föreläsning med Anna här.