Publikationer

Way erbjuder produkter som stöd i era förändringar. De kan köpas separat
alternativt användas i kombination med utbildning och konsultstöd.

Enkät – medarbetare i förändring

Enkät – självskattning förändringsförmåga

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt. Jag är en utmärkt plats för dig att berätta en historia och låta dina användare veta lite mer om dig. 


LADDA NER

Enkät – medarbetare i förändring

Enkät – medarbetare i förändring

i alla förändringsprojekt är det viktigt att arbeta aktivt med mål/syfte, kommunikation, delaktighet och ledarskap. Genom att använda en enkel enkät till alla medarbetare i förändringen kan ni mäta var ni står i dessa områden.


LADDA NER

flagga på berget

Analysera förändringen

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt. Jag är en utmärkt plats för dig att berätta en historia och låta dina användare veta lite mer om dig. 


LADDA NER