SPELA ER TILL ÖKAD FÖRMÅGA ATT HANTERA FÖRÄNDRINGAR!

Spelets syfte är att öka förmågan hos individer i organisationer att hantera och kunna leda sig själva i förändring. Det är ett enkelt kortspel som spelas i grupp där man på ett lekfullt och avdramatiserat sätt pratar om vilka känslor och reaktioner man ofta upplever i förändringar. Dessutom pratar man om vad som är viktigt för mig som individ för att jag ska
kunna leda mig själv i förändringen. Spelet är ett utmärkt verktyg för chefer att använda bland sina medarbetare för att underlätta diskussioner och arbete kring förändringar. Till spelet finns också en personlig dokumentation/broschyr där de som är med antecknar
tankar och resultat från övningarna. Denna kan en chef och medarbetare använda i enskilda samtal för att diskutera kring förändringar.

Pris: 795 :-


BESTÄLL HÄR