You are currently viewing Sorry, funkar inte här, det ligger inte i vår företagskultur att göra så… (artikel 4/5)

Sorry, funkar inte här, det ligger inte i vår företagskultur att göra så… (artikel 4/5)

Om företagskulturens betydelse för att lyckas med förändringar

Tänk på er företagskultur och tänk er följande scenario:

  • Vi har en företagskultur som är helt anpassad efter den föränderliga miljö vi jobbar i
  • Vår företagskultur stöttar alla våra människor i hur de ska agera när de möter förändringar 
  • I vår företagskultur ses förändring som ett naturligt tillstånd och vi har vid varje given förändring ett enhetligt sätt att hantera och jobba med den

Känner ni igen er? Bra då är ni garanterat en av morgondagens vinnare som företag! Har ni en bit kvar – häng kvar och läs denna artikel, den handlar om företagskultur och förändringar.

Förra veckan handlade artikeln om vikten av rätt ledarskap i förändringen. Idag fortsätter jag med framgångsfaktorn – MÄNNISKOR, men nu med fokus på företagskulturen.

  1. Tydligt syfte och mål
  2. Fokusera på människorna i förändringen
  3. Ha en tydlig struktur och metod för hur förändringen ska drivas

Hur påverkar företagskulturen förmågan att lyckas med förändringar?

JÄTTEMYCKET skulle jag säga. Låt mig illustrera med ett exempel:

”Teknikföretaget X säljer en teknisk produkt och har en låång tradition av att vara ledande inom sin nisch. Företaget har alltid satt en ära i att leverera toppkvalité när det kommer till teknik. Man har en stark företagskultur som uppmuntrar och belönar allt som har med teknik att göra. Det finns outtalat att det är ok att projekt/leveranser blir försenade till kund pga man inte har uppnått önskad kvalité. Den senaste tiden har konkurrenterna flåsat företaget i nacken, de har ett tydligare kundfokus och lyckas bättre. Företag X inser att något måste göras och startar ett förändringsprojekt. Nu ska prioritet 1 vara kundfokus istället för teknik! Projektet går riktigt dåligt då man grovt har underskattat hur lång denna förändringsresa faktiskt är…”

När kulturen krockar med det vi vill uppnå i förändringen!

Att ha en stark företagskultur som fungerar som en gemensam plattform och stöttar i det dagliga arbetet är fantastiskt för ett företag. Många lönsamma företag tillskrivs ofta sin framgång utifrån en stark företagskultur. Men vad gör man när företagskulturen faktiskt blir en begränsning för möjligheterna att lyckas med förändringen? Vad gör vi när vi börjar agera utifrån outtalade riktlinjer, när vi tappar nyfikenheten för det nya och inte klarar av att anpassa oss efter nya förutsättningar? (som i fallet ovan). Företag som ”fastnar” i gamla vanemönster och förlorar förmågan att förnya sig går troligen en sakta men säker död till mötes…

HUR kan man då göra för att synliggöra perspektivet företagskultur i förändringen?

  1. När ni startar förändringsarbete – var medveten om er befintliga företagskultur, vad belönas, vilket beteende driver den etc, var uppmärksam på när saker blir ”cementerade” och inte uppmuntrar till flexibilitet och nyfikenhet på nya saker
  2. När ni ska genomföra förändringar ta med företagskulturperspektivet i analysfasen. Fundera om kanske förändringsresan kommer bli extra lång pga var ni befinner er idag. När ni har gjort analysen funderar ni på vilka aktiviteter som måste göras och integrerar dem i projektplanen för förändringen. (modell för hur man kan göra analysen på ett enkelt sätt finns i min bok – Att leda förändringar – så funkar det.)
  3. Satsa tid och pengar på er företagskultur – det finns inga genvägar till en stark företagskultur. Det är medvetenhet och hårt jobb som gäller!

Starka företagskulturer bygger framgångsrika företag

Det är min absoluta övertygelse. Tvivla aldrig på att det är bra att ha en stark företagskultur. MEN, bygg den utifrån de förutsättningar ni som företag verkar i. Har ni mycket förändringar – då måste ni ha en företagskultur som stöttar er i det, inget annat. De företag som lyckas bygga in en förmåga att hantera förändringar i sin företagskultur kommer med all sannolikhet tillhöra morgondagens vinnare i vår föränderliga värld.

Tycker du ämnet är intressant? 

Jag kommer publicera en artikel varje dag den här veckan 14:e-18:e januari och fortsätta prata om detta roliga och intressanta ämne. Är du också som jag intresserad av HUR vi faktiskt jobbar med förändringsledning, kommentera, dela med dig av dina erfarenheter.

I nästa artikel fortsätter jag att prata om framgångsfaktorn STRUKTUR, om vikten av ordning och reda i förändringsprojekten.

Läs mer om att leda och lyckas med förändringsarbete

Vill du läsa mer om mina framgångsfaktorer för lyckade förändringar? Läs boken Att leda förändringar- så funkar det som finns att beställa här.