You are currently viewing Strategiacceleration – Vad är det och varför är det viktigt?

Strategiacceleration – Vad är det och varför är det viktigt?

Siffror visar att 9 av 10 strategigenomförande misslyckas och 82% av medarbetare inte har en aning om företagets mål och strategi. Det behöver inte vara så här. Med strategiacceleration kan ni förändra ert arbetssätt på bara några veckor och göra strategin snabb, mätbar och rolig. Det behöver inte vara krångligt och det är enkelt att lära sig hur. Vår bok är en praktisk handbok i hur du faktiskt genomför och lyckas med strategier.

70% av allt förändringsarbete går åt skogen. 67% av alla strategigenomföranden faller på undermålig exekvering. Vi kan fortsätta lista massa tragisk statistik, men vi tror att du redan har förstått poängen.

Våra företag lever idag i en miljö med extremt höga krav från kunder, leverantörer och medarbetare på en marknad där konkurrenterna aldrig vilar. Det här klimatet kräver nya arbetssätt och det är livsnödvändigt för företag att snabbt lyckas omsätta sina strategier i praktiken. Det kan låta hårt, men att kunna ställa om och anpassa sig efter nya spelregler handlar faktiskt om överlevnad – ditt företags framtid står på spel.

Anledningen till de flesta misslyckanden är att det går för långsamt, men också ett bristande ägarskap från ledningen som inte lyckas förmedla hur strategin ska genomföras. Medarbetarna fastnar i vardagsarbetet – virvelvinden, som vi kallar det – och får aldrig en chans att integrera strategierna i sina dagliga rutiner.

Strategiacceleration råder bot på allt detta, eftersom metoden gör strategigenomförandet till en naturlig del av hela organisationen på ett enkelt och mätbart sätt.

Vad är strategiacceleration?

Strategiacceleration är inte ännu ett buzzword – det är raka motsatsen. Det är en tydlig och modern metod för strategiexekvering. Den är skillnaden mellan att misslyckas och att lyckas.

Metoden hjälper dig att få dina strategier att faktiskt hända i arbetsvardagen och är den senaste trenden som vuxit fram ur behovet av extrem flexibilitet på en snabbföränderlig marknad. Metoden gör dig reaktiv istället för proaktiv och lägger sitt fokus på styrning och mätning.

Och det finns pengar att tjäna här – metoden har ett bevisat ekonomiskt värde. Det ligger enorma summor i att omsätta dina planer till praktiskt genomförande på kortare tid.

Det är hög tid att lämna det traditionella strategigenomförandet och ersätta det med något som faktiskt fungerar.

Varför behöver du accelerera?

Den allra viktigaste anledningen har med tid att göra. Idag behöver vi snabbt kunna byta riktning och genomföra förändringar som får stor effekt på kort tid. De företag som kan ställa om snabbare får en stor konkurrensfördel – de har i genomsnitt 40% högre tillväxt och 52% högre vinst än industriindex.

Vi vet att en vanlig tidsperiod för att ta fram och genomföra en ny strategi idag ligger på mellan två och fyra år. Det är alldeles för lång tid! Konkurrenterna har sprungit förbi flera gånger om innan ni är i mål. Strategiacceleration gör också att du kan vara proaktiv och framgångsrik över tid.

Vad händer om ni inte agerar? Ni halkar efter, blir omkörda, får svårt att attrahera arbetskraft och till slut går det inte mer.

Om vi får tillåta oss att vara en aning drastiska – vi hävdar bestämt att förmågan att arbeta med strategiacceleration är skillnaden mellan att vara framgångsrik eller gå en mörk framtid till mötes.

Viktigast av allt: hur gör du?

Det som mäts är också det som händer. Därför är styrning och mätning två viktiga inslag i strategiacceleration. Metoden lägger fokus på hur strategin ska genomföras – inte bara på vadsom ska göras. Och det är viktigt! För det är lätt att prata om vad, men svårare att också definiera hur. Ett tydligt hur går däremot att omsätta i praktisk handling och skapar engagemang hos varje medarbetare.

Strategiacceleration kräver också att vi lyfter blicken från den vardagliga virvelvinden av måsten och fulla kalendrar. Det är ledningens ansvar att låta hela organisationen avsätta 10% av sin tid för att få initiativen att hända. Det här sker på ett organiserat sätt och enligt en definierad plan för att vävas in i det operativa arbetet. Kommunikation och förankring är viktiga delar här, annars uppnås aldrig den beteendeförändring som krävs i hela organisationen.

Strategiacceleration handlar också om prioritering – att sätta mål på det som ger mest värde i pengar för att snabbt få ett resultat som alla kan se. Vi kan inte jobba med allt samtidigt – det viktigaste först. Och alla ska känna till målen och veta varför de är viktiga för företaget.

Strategiaccelerationens största kraft finns i medarbetarna. När alla jobbar mot samma mål – medvetet och fokuserat – blir strategigenomförandet inte bara effektivt, utan även lustfyllt och motiverande. Hela företaget delar på bördan, orkar hålla i och får skörda vinster i både välmående och ekonomiska vinster.

Det är dags att ställa om nu. I boken Strategiacceleration – Snabbare, Mätbart, Roligare får du enkelt lära dig hela metoden på ett pedagogiskt och bra sätt.

Det finns egentligen inga ursäkter. Om bara några veckor kan du ha förändrat ditt företags framtid.

Är du intresserad av boken, Läs mer och beställ den här.