You are currently viewing Varför misslyckas många med sina strategigenomföranden och vad krävs för att lyckas?

Varför misslyckas många med sina strategigenomföranden och vad krävs för att lyckas?

Alltför många företag misslyckas med sina strategigenomföranden – det vill vi ändra på. Vi har skrivit en bok om strategiacceleration – den handlar om hur du på ett snabbare, roligare och mätbart sätt lyckas. Här kommer ett kort avsnitt ur boken där vi förklarar varför företag har så svårt att nå hela vägen och vad som krävs för att lyckas.

En bra sak att börja med är att öppna dina sinnen. Du som arbetar med strategigenomföranden behöver nämligen tänka om nu. Våga tänka nytt! För att lyckas måste ni göra annorlunda och utmana invanda föreställningar om vad som är möjligt.

”Det nya sättet” att genomföra strategier kallas – strategiacceleration, lägg det ordet på minnet!

För att beskriva hur traditionellt strategigenomförande skiljer sig mot strategiacceleration har vi valt att beskriva det i nio olika punkter. På ena sidan beskriver vi hur det ofta går till inom traditionellt strategigenomförande. Du kommer säkert känna igen dig – och det är bra. För det innebär att du tydligt kommer att kunna se kontrasterna och därmed också förstå den markanta skillnaden i arbetssätt. På den andra sidan beskriver vi strategiacceleration.

Punkterna visar att det handlar om att tänka nytt och annorlunda. Titta på punkterna och reflektera över hur det ser ut i din organisation idag.

Känns något igen? Är du intresserad av att lära dig mer i ämnet, här hittar du boken.