You are currently viewing Ett guldkorn från verkligheten

Ett guldkorn från verkligheten

Läste DN för någon vecka sedan och blev alldeles varm i hjärtat av en artikel där!
Det handlade om ett sjukhus som har lyckats genomföra en långsiktig förändring i sitt arbetssätt och på så sätt skapat en lugnare tillvaro och bättre arbetsmiljö. (återkommer strax till vad de har gjort..)
Jag är varje dag ute och träffar olika företag som på olika sätt kämpar med förändringsarbete. Vissa initiativ går riktigt dåligt en del går ok och andra lyckas riktigt bra. De som lyckats har 3 saker gemensamt i hur de driver förändringen, det är:

• Tydligt syfte med förändringen. Det är tydligt och klart för alla som ska genomföra förändringen varför den behöver göras.
• Människorna i förändringen involveras på olika sätt. Ju mer de som berörs tillåts vara med och påverka förändringen, desto bättre lyckas men, så enkelt är det!
• Förändringen drivs på ett strukturerat sätt – det finns en idé om HUR förändringen ska drivas, en plan för hur det ska göras etc.
Dessa tre goda ting kryddas sedan med en god portion tålamod och ganska hårt arbete i början för att säkerställa framgångsreceptet för förändring.
Nu till sjukhuset – vad gjorde dem så var så bra? Jo, de gjorde just dessa tre saker. Förändringen verkar ha tagit ett tag så jag gissar att en god portion tålamod fanns med och säkert var det ganska mycket jobb i början.

Här är en kort summering av artikeln:
Syftet med förändringen var att skapa en bättre arbetsmiljö när beslut i Landstinget hade resulterat i en ökning av antalet patienter.
För att hjälpa till i processen valde man en strukturerad metod att arbeta utifrån – LEAN. Syftet var att använda metoden för att skala bort hindren i personalens vardag.
Involverade personalen – förändringarna görs för och med personalen. De äger själva vad de gör i en jobbig situation och personalen upplever att de i hög grad har möjlighet att påverka sin egen situation. Personalens medverkan i förändringsarbetet har både krävt och resulterat i en mer nedbruten hierarki även utanför de professionsöverskridande arbetsgrupper som regelbundet möts för att planera förbättringar.
Resultatet har inte bara varit en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, patienterna har också märkt skillnad och personalen upplever en ökad patientnöjdhet.
Källa: Dagens Nyheter 14 okt 2018

Det är bara att lyfta på hatten för detta fina initiativ, hoppas de får möjlighet att sprida sitt budskap, få visa det goda exemplet, att det faktiskt går!!

Artikeln skriven av Catrin Brodin