You are currently viewing Är Coronapandemin doping för förändringar?

Är Coronapandemin doping för förändringar?

Allt kommer att förändras! Inget kommer bli som förr!

Det pratas mycket om hur stora förändringar vi genomgår just nu i samband med Coronapandemin. Som nördigt intresserad av förändring kan jag inte låta bli att fundera och reflektera över det. Kommer verkligen allt att förändras och kommer inget bli som förr? Nja, jag tror inte det, vissa saker kommer att förändras, vissa kommer med all sannolikhet gå tillbaka till hur det var innan.

Jag tror att det är nödvändigt att förstå mekanismen bakom förändringar och förstå hur (de) sker för att förhålla sig till de förändringar som sker nu.  Jag brukar beskriva individuell förändring via en väg med olika faser. Jag själv kände ett behov av att resonera och förstå de förändringar vi ser nu i samhället kopplat till den här modellen. Här delar jag med mig av de reflektionerna.

Förändringsresan

Den här modellen är ett verktyg för att förstå förändring på individnivå och vilka olika faser vi individer vanligtvis går igenom i förändring. Modellen består av 5 faser och förändringen sker på riktigt i sista fasen.

Kort beskrivning av de olika faserna:

Fas 1: Jag vet inte:

Den första fasen består ofta av osäkerhet kring den förändring som ska ske. Osäkerheten kring förändringen yttrar sig olika för olika individer. Vissa uppvisar motstånd och visar tydligt att de inte uppskattar förändringen, att de inte håller med och att de inte ser vad som behöver förändras. Andra visar mer engagemang och är redan från start engagerade.

Fas 2: Jag förstår:

Den andra fasen i förändringsresan är att skapa förståelse för förändringen. Varför ska vi förändra och vad händer om vi inte gör det. “Jag förstår” är det det viktigaste och grundläggande steget för att kunna ta sig vidare till nästa fas.

Fas 3: Jag vill:

Efter att ha skapat förståelse för förändringen är nästa fas att skapa vilja till förändring. Här handlar det om att få människor att “hoppa I båten eller tåget”. Det grundläggande för att skapa det är att människor förstår vad förändringen innebär för dem och vad händer om jag inte väljer att vara med på förändringen. Varje person måste förstå “What´s in it for me”.

Fas 4: Jag kan:

Den här fasen handlar om att uppnå nödvändig kunskap för att kunna genomföra förändringen. Det handlar om att utbilda och ge verktyg för att stödja förändringen.

Fas 5: Jag gör:

I den sista fasen handlar det om att använda kunskapen i praktiken och börja göra enligt det nya. Viktigt i den här fasen är att fortsätta och förstärka och belöna det nya och säkerställa att man inte faller tillbaka i gamla hjulspår.

Vad menar jag med att Coronapandemin är doping för förändringar?

Jo ta en för tillfället mycket omdiskuterad fråga – att sitta hemma och jobba istället för kontor. Här är det många som säger att mycket kommer förändras. Och jag håller med vi har under Coronapandemin tagit enorma kliv i våra individuella förändringsresor. Personer som aldrig tidigare trott på distansarbete, t.ex leda på distans, har fått det att funka på rekordsnabb tid. Jag har nog aldrig sett så snabb förändring tidigare.

Låt mig applicera denna förändring till ovan modell.

Förändringsresan startar med ett tydligt varför och är grunden för all förändring – när Coronapandemin slog till fanns plötsligt att extremt tydligt varför vi inte skulle vara på kontoret utan sitta hemma istället. Det handlade om att rädda liv och göra en samhällsinsats och det naturliga i en kris är att alla vill hjälpa till.

Nästa fas handlar om att vilja vara med – denna var också tydlig. Det sociala trycket att inte vara med och bidra var det inte många som stod emot. Istället fanns det en gemenskap och vilja att hjälpa till genom att stanna hemma.

Fasen efter handlar om att uppnå nödvändig kunskap för att kunna genomföra förändringen. Den här fasen är nog den som jag är mest imponerad av. Hur många som såg till att fixa arbetsplatser hemma, såg till att tekniken fungerade för hemmajobb. Jag vet att många här har gjort ett stort kunskapskliv in i det digitala kontoret. Det var roligt att se hur kreativiteten flödade med digitala fika, AW etc.

Sista fasen i förändring handlar om att göra enligt det nya. När det gäller förändringen till det digitala kontoret så har vi kommit långt i denna fas och vi gör enligt det nya.

Det är här jag tror vi behöver vara uppmärksamma framåt. Vi är fortfarande i mitten av en pandemi och långt ifrån något normaltillstånd. Vad händer när vi går tillbaka? Det är då vi måste jobba stenhårt att hålla i och förstärka förändringen annars lovar jag att vi kommer falla tillbaka i gamla hjulspår.  Vad händer med vår motivation när varför inte blir lika tydligt, när det inte gäller att rädda liv längre, kommer vi ha samma engagemang och lust till förändring då?

Summerat tror jag att Coronapandemin har varit lite som doping för vissa förändringsprocesser. Vi har ett fönster nu för att förstärka och behålla de förändringarna vi vill ska stanna men vi behöver förstå mekanismerna bakom förändring för att fortsätta arbetet framåt.

Hur redo är din organisation för att påbörja sin förändringsresa?

På Way Group har vi tagit fram en praktisk canvas för att effektivt börja analysera organisationens förändringsförmåga och vilken typ av förändring som ska genomföras. Detta väcker tankar och insikter och blir en perfekt mjukstart på er nästa förändringsresa.