You are currently viewing Intervjuserie – Experterna i Corona tider: Anna Olsson

Intervjuserie – Experterna i Corona tider: Anna Olsson

Vi befinner oss i en utmanande tid. Vi som samhälle, företag och individer har snabbt ställts inför en stor förändring vi inte hade räknat med och inte fullt ut kunde förutspås. Alla i hela världen påverkas på olika sätt men gemensamt är att vi alla troligen har behövt göra någon typ av förändring. I denna serie intervjuar vi WAY:s förändringsexperter om deras egna upplevelser och tankar i Coronakrisens spår..

Hej Anna, Hur mår du?

Just nu mår jag bra! Drabbades själv av COVID19 väldigt tidigt vilken påverkar måendet på flera sätt. Efter att ha mått så dåligt så blir ju varje dag bättre, även om det känns som lång väg tillbaka. Jag kan ju också bära insikten om att jag åtminstone i närtid inte kommer få det igen. Ingen i min närmaste familj är sjuk nu. Sist men inte minst: våren är här i full blom och sommaren närmar sig!

 Hur har du påverkats av den pågående Coronakrisen?

På det personliga planet är det mest kopplat till ovanstående. I mitt företag märks det förstås också. Några av de förändringsprojekt jag drivit internationellt har påverkats starkt pga nedstängning, de kommer eventuellt att återupptas efter sommaren. Det har känts tveeggat med vår relativa rörelsefrihet här i Sverige när jag pratar med dem som sitter hemma, i stort sett inlåsta. Men de projekt jag drivit här i Sverige fortsätter, om än i lite andra former. Mina kunder har varit väldigt fokuserade på att hitta framkomliga vägar och det är spännande att vara så kreativa tillsammans. Som förändringsledare jobbar jag ju ofta nära personer som vill ändra något och har en stark drivkraft, det blir extra tydligt just nu!


 Hur har du själv hanterat de förändringar krisen ev har inneburit för dig?

Hittills har det gått bra, jag funderar mer på vilka långsiktiga effekter det här kommer att ha på hela samhället (inte bara det svenska utan också det globala). När det snurrar för mycket i huvudet med sådant som ingen kan veta så fungerar det alltid att ge sig ut i naturen. Till fots, till cykel eller i kajak.


 Vilka stora förändringar ser du har skett den senaste tiden? Vad tänker du om det?

Det blir påtagligt hur kreativa vi människor är, och att de allra flesta i grunden vill hjälpa varandra. Vi har nog alla blivit påminda om att vi behöver varandra, när allt rullar på är det lätt att känna att ”ensam är stark”. En inte alltför originell reflektion är också att det blir tydligt vad som är viktigt och värt att ha i sitt liv. Sist men inte minst, hur snabbt vi kan genomföra förändringar om drivkraften är tillräckligt stor….


 Vad tror du att vi kommer att lära oss av detta för framtiden?

Det tror jag att det är alldeles för tidigt att svara på. Många har säkert upplevt att i samband med livskriser och i närhet av döden så känns det som att man kommer förändra sitt sätt att leva för alltid. För de allra flesta så återgår livet ändå i stort till hur det var innan när det gått en tid. Det blir intressant att se om detta att inte bara en familj, en stad, ett land utan hela världen har drabbats av detta samtidigt kommer att leda till fundamentala förändringar.