You are currently viewing Hur du motiverar dina medarbetare i en förändring!

Hur du motiverar dina medarbetare i en förändring!

FRÅGA?

Jag är chef och ansvarig för att driva en förändring som vår företagsledning har initierat. Jag förstår varför.. mina medarbetare vill inte…mkt missnöje…. vad ska jag göra?

EXPERTEN SVARAR!

Nu är det dags att agera och det är omgående! Dags att börja kommunicera med medarbetarna. Extra viktigt här är att tydligt beskriva syftet och målet med förändringen, bonus är om du som chef/ledare eller helst av allt företagsledningen, kan beskriva kopplingen med förändringen till företagets strategi, mål och vision. Och det tål att repeteras – Informera INTE.. Kommunicera! Var öppen för frågor och finns tillgänglig för enskilda frågor av organisationen i samband med möten.

Säkerhetsställ också med företagsledningen att du har dess fulla stöd och support i förändringen. Få dem att visa engagemang och delaktighet i förändringsprocessen, det skickar tydliga signaler till organisationen att förändringen är förankrad och prioriterad för företaget.

Glöm absolut inte att involvera medarbetarna i förändringen, låt dem vara en del i processen och ge dem möjlighet att få påverka. Viktigt är att vara lyhörd för alla tyder av tankar och idéer men glöm inte att återkoppla både positiva och negativa svar till organisationen.

Hantera missnöje och kassa attityder direkt! Undvik dem inte, det kommer inte lösa sig själv. Det behövs stort mod för att konfrontera detta. Våga! Använd jag-budskapet och beskriv hur du känner och upplever deras missnöje, vilka konsekvenser det på sikt får för individen själv.

Om det är mycket missnöje som ständigt ploppar upp så kan det vara läge för ett ”kräkmöte”! Under ett sådant möte får man kräkas ur sig allt missnöje, elände och allt annat de tycker är fel med förändringen. Kan vara skönt för många att få häva ur sig all skit som bubblar inombords. Utanför dessa kräkmöten ska man dock hålla en god attityd och inte gnälla.

Hoppas att svaret är till hjälp – stort lycka till i arbetet!
Med vänlig hälsning / Daniel

Daniel Fermskog, Förändringsledare NXTEP

Daniel har lång erfarenhet från personalledning i förändringsprocesser. År utbildad inom coachande ledarskap, Lean och diplomerad personalstrateg. Expertområde är ledarskape och människorna i förändringen. Daniels ledord för lyckade förändringar  är Involvering, Förtroende (ansvar), Transparens, Kommunikation, Ärlighet och Glädje