You are currently viewing 3 enkla tips för att lyckas med förändringsledning

3 enkla tips för att lyckas med förändringsledning

Här kommer några korta och enkla tips på hur ni kan ta de första stegen för att förbättra ert arbete med förändringar.

1. Metod och processer

Ta fram en gemensam metod för hur ni driver förändringar. Skapa färdiga mallar och verktyg för ALLA i företaget att använda. Det finns att köpa på marknaden, men om det inte är aktuellt så kan man med ganska liten insats skapa sin egen metod och egna mallar. Till exempel – ta fram:

  • projektplan
  • uppföljning för projektet
  • kommunikationsplan
  • intressentanalys
  • utbildningsmaterial
  • etc..

2. Organisera ert arbete kring förändring

Om ni har bestämt er för att jobba utifrån en gemensam metod för förändring behöver ni fundera på hur ni ska göra det. Ska ni ha separata förändringsledare i projekten, eller ska ni utbilda befintliga personer i linjeorganisationen. Det finns fördelar och nackdelar med både och, det viktigaste är att ni tänker till kring hur ni ska göra det och genomför utifrån det.

3. Utbilda berörda ledare, chefer och medarbetare kring förändring.

Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial som ni alltid använder inför och i en förändring. Ta fram en utbildning som riktar sig till alla medarbetare som handlar om att öka sin egen individuella förmåga att hantera förändringar. Ta fram en utbildning till alla ledare och chefer i förändringen i syfte att stötta dem i sitt ledarskap.

Är du nyfiken på att lära dig mer om förändringsledning hittar du våra föreläsningar och utbildningar här.