You are currently viewing Hur kan HR stötta sin organisation kring förändringar?

Hur kan HR stötta sin organisation kring förändringar?

Många organisationer misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar. Catrin Brodin ger initierade tips kring hur HR bäst stödjer organisationen med kompetens, metoder och processer.

HR och förändringsledning

De flesta företag idag ställs ständigt inför nya utmaningar som kräver förändring och anpassning. Att driva förändringar kostar pengar och tar tid. Därför blir det allt viktigare för företag att bli duktiga på HUR de faktiskt arbetar och leder förändringar. Jag är helt övertygad om att de företag som har en god förmåga att hantera och driva förändringar kommer ha en konkurrensfördel i vår föränderliga omvärld. Trots den insikten är det min upplevelse att många företag misslyckas med att uppå önskade effekter av sina förändringar. 

Förändringar sker till största del via människorna i företagen. HR har en viktig roll att stötta sin organisation kring kompetens, metoder och processer kring förändringsledning

Men HUR gör man det på bästa sätt?

Framgångsfaktorer för förändring

Först behöver man ha koll på vilka framgångsfaktorer som är viktiga för en förändring. 

Jag har varit med i och lett ett 50-tal förändringsprojekt genom åren. Jag har misslyckats många gånger, men varje gång ställt mig frågan, varför uppnår vi inte de önskade effekterna och varför får vi inte med oss våra medarbetare i förändringen? För ett antal år sedan började jag intressera mig för förändringsledning/change management. I de förändringsprojekt jag var med och drev började vi arbeta med förändringar på ett mer strukturerat sätt – DÅ BÖRJADE DET GÅ BRA!

Det ena förändringsprojektet är inte det andra likt, alla företag har sina utmaningar och sina möjligheter när det kommer till att leda förändringar. Men även om alla förändringsprojekt är unika vill jag ändå påstå att det finns ett antal framgångsfaktorer som är gemensamma för alla, att när man arbetar med dessa så ökar chanserna att lyckas. När jag har varit med i lyckade förändringsprojekt har arbetet med dessa tre områden tillsammans varit avgörande:

Tre framgångsfaktorer för lyckade förändringar:

1.     Ha ett tydligt syfte och mål med förändringen
2.     Fokusera på människorna i förändringen
3.     Ha en tydlig struktur och metod för hur förändringen ska drivas 

Dessa tre delar är viktiga och är beroende av varandra under hela föränd­ringsprocessen. Uppgiften för den/de som leder förändringen är att medarbetarna förstår varför förändringen ska genomföras, syfte och mål, att man förstår vad som krävs för att leda människor i förändring och att ha en bra struktur och metod för att genomföra förändringen.

LÄS MER OM FÖRÄNDRINDRINGSLEDNING: Att leda förändringar : så funkar det – en inspirationsbok om att leda förändringar

Kom igång!

Här kommer några korta och enkla tips på hur ni kan ta de första stegen för att förbättra ert arbete med förändringar.

 1. Metod och processer– ta fram en gemensam metod för hur ni driver förändringar. Skapa färdiga mallar och verktyg för ALLA i företaget att använda. Det finns att köpa på marknaden, men om det inte är aktuellt så kan man med ganska liten insats skapa sin egen metod och egna mallar. Till exempel – ta fram:
  1. projektplan
  1. uppföljning för projektet
  1. kommunikationsplan
  1. intressentanalys
  1. utbildningsmaterial
  1. etc..
 • Organisera ert arbete kring förändring– om ni har bestämt er för att jobba utifrån en gemensam metod för förändring behöver ni fundera på hurni ska göra det. Ska ni ha separata förändringsledare i projekten, eller ska ni utbilda befintliga personer i linjeorganisationen. Det finns fördelar och nackdelar med både och, det viktigaste är att ni tänker till kring hur ni ska göra det och genomför utifrån det.
 • Utbildaberörda ledare, chefer och medarbetare kring förändring. Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial som ni alltid använder inför och i en förändring. Ta fram en utbildning som riktar sig till alla medarbetare som handlar om att öka sin egen individuella förmåga att hantera förändringar. Ta fram en utbildning till alla ledare och chefer i förändringen i syfte att stötta dem i sitt ledarskap.

Till sist

Våga börja! Att som organisation bli riktigt vass på att driva förändringar tar tid och kräver medvetet och idogt arbete. Bygg er förmåga stegvis, lägg till en sak, utöka till två saker, lär er under tiden och gör er organisation medveten om att det här inte är en fluga utan något som alla behöver förstå och kunna!

UTBILDNINGN I FÖRÄNDRINGSLEDNING: HR som förändringsmotor