You are currently viewing Hur utvecklar jag ett förändringsnära ledarskap?

Hur utvecklar jag ett förändringsnära ledarskap?

Hej Experterna!
Jag har precis bytt jobb och blivit chef för en ganska stor avdelning. Vi har mycket förändringar på gång och jag känner att jag kommer behöva jobba mycket med att stötta mina medarbetare i dem. Jag stötte på begreppet ”förändringsnära ledarskap” häromdagen och blev nyfiken på det. Så min fråga är – ”Hur utvecklar man ett förändringsnära ledarskap?
Mvh/Johan

Experterna (Daniel) svarar!

Hej Johan!
En fråga som säkerligen har lika många svar som det finns förändringsledare att svara på frågan.
Men för att ge mitt svar på frågan så skulle jag vilja lyfta fram några viktiga delar i ledarskapet som gör att organisationen blir mer förändringsbenägen och där individerna utvecklar sina bästa egenskaper.
Ta med följande delar som ledare;
Engagemang – inspirera till förändring genom att själv tydligt visa engagemang och delaktighet.
Involvera – låt hela organisationen vara med och både påverka och driva förändringen framåt då ökar sannolikheten för att lyckas.
Kommunicera – vikten i att lyssna mer än att prata, lyssna för att förstå din organisation och dess utmaningar istället för att lyssna för att försvara eller förklara.
Respektera– visa respekt och förståelse för att alla individer är olika och att alla har rätt att framföra sin åsikt och sina idéer och tankar.
Återkoppla – om man vill ha ett förändringsnära ledarskap där man vill ta vara på organisationens förslag, tankar och idéer så är kanske återkopplingen bland det viktigaste. Även om något inte går att genomföra, av en eller annan orsak, återkoppla då det. Ingen återkoppling kväver förändringsbenägenheten.

Misslyckanden måste få förekomma och ses som en del av resan av ständiga förändringar. Fokusera på det positiva och lär av misstagen. Tänk utanför boxen – våga sikta högt!
”Try a lot – Keep what works”
En annan viktig del i att skapa en förändringsbenägen organisation och ledarskap är att inte detaljstyra för mycket genom rutiner, instruktioner och policys. Om vi bygger verksamhetssystem med för mycket detaljer så motverkar vi enkelheten och smidigheten i ständiga förändringar. Det blir mycket mer komplicerat om det måste uppdateras en rutin, instruktion eller policy varje gång en förändring ska genomföras. ”Keep it simple”
När rutiner, instruktioner och policys skapas eller uppdateras behöver vi ställa oss frågan om texten motverkar framtida förändringar.

Kom ihåg! Den bästa förändringen är den som håller över tid!

Vill du ta del av fler intervjuer, artiklar och inlägg i ämnet, välkommen in hit:

https://www.facebook.com/CatrinWayGroup/