You are currently viewing Möt vår expert Ylva Thim

Möt vår expert Ylva Thim

Ylva Thim jobbar som förändringsledare och konsult. Hon har specialiserat sig på att arbete med förändringsledning ur ett hjärnperspektiv.

Berätta lite om dig själv

Som förändringsledare och konsult via GoToWork hjälper jag företag och organisationer med förändringsledning inom b.la. aktivitetsbaserade kontor.

Hur jobbar du med förändringsledning?

Min stora passion och intresse inom förändringsledning är att titta på det ur ett hjärnperspektiv. – Hur vi kan få en dragningskraft för att skapa viljan, både för organisationen och medarbetarna för att förflytta sig från nuläget till det önskade läget. Det gäller att kunna kommunicera visionen så att alla organisationen tar till sig visionen/drömmen om det önskade läget. När vi byter från det problematiserade system i hjärnan till det belönade systemet som är framåtriktade och lösningsinriktat ökar möjligheten att nå det önskade läget som man vill uppnå med förändringen. 

Vad har du för erfarenhet av att leda förändringar?

Jag har arbetat med att leda förändringar under de två senaste decennierna. 

  • Projektledare inom sjukvården att digitalisera journaler. 
  • I samband med sammanslagning av landstingsdrivna verksamheter i norra Stockholms läns landsting till privat verksamhet leda förändringsarbetet igenom hela den fasen.
  • Införande av offshoring av IT-tjänster vilket innebar en kulturell och spännane utmaning.
  • Införande av IT-tjänster s.k Managed Service istället för resursinköp.
  • Införande av aktivitetsbaserade kontor i både privat sektor och offentlig sektor i både små och stora organisationer. 

Jag vet att du har lång erfarenhet från förändringsarbete generellt, men vad skulle du säga är ditt expertområde?

Genom att arbeta verksamhetsnära och sätta mig in och leda och förstå vad som ska förändras och inte titta på problemen. 

Har du något tips du skulle vilja passa på att dela med dig av här när det gäller att leda förändringar?

Hårt och gediget arbete. Att man som förändringsledare ha mandat att driva förändringen. Och att det är vikitgt att jobba med cheferna, få med dem för att i nästa steg få med sig medarbetarna. Sen skulle jag säga att det är viktigt vilken beställare man har – att ha en modig, tydlig och beslutsför beställare med mandat som veta vad organisationen vill och är genuint intresserad av att följa progressen.

Vill lära dig mer om förändringsledning ur ett hjärnperspektiv – kolla in Ylvas föreläsning här på Way! Eller har du en fråga som du vill att Ylva eller någon annan av våra experter ska svara på skriv den i kommentarsfältet nedan.