You are currently viewing Pontus Welin-Berger om agila transformationer

Pontus Welin-Berger om agila transformationer

Pontus jobbar med förändring och agila transformationer och håller just nu på att bygga upp ett affärsområde på Antigo kring kompetensområdet förändringsledning.

Hur jobbar du med förändringsledning?

Jag jobbar just nu i ett uppdrag där jag ansvarar för utrullning av kundservicetjänster i ett globalt projekt. Parallellt bygger jag upp ett affärsområde på Antigo kring kompetensområdet förändringsledning med fokus på leanagila arbetssätt, ramverk och kultur.

Du jobbar ju mycket med agila transformationer. Vad skulle du säga är de största utmaningarna för att lyckas i dessa?

Den största utmaningen är att tidigt få med sig tillräckligt många medarbetare för att verkligen få momentum i förändringen och här gäller det att inte underskatta arbetet med själva kulturförändringen. För att få momentum krävs att ledningen är aktiv och synlig och tidigt får medarbetarna att förstå syfte och mål med förändringen.

Vad skulle du vilja se mer av i dessa transformationer?

Att ledningen investerar mycket mer på att förklara och beskriva syfte och mål tidigt på förändringsresan eftersom det kan räknas hem med mycket snabbare acceptans och ökad effekt av förändringen. Dessutom minskar det oro och antaganden som missriktar kraft och energi. Sen tror jag att företag och organisationer i allmänhet är för dåliga på att lyssna på andra som redan har börjat eller har kommit en bit på väg på den leanagila resan för att ta lärdom av dem.

Vad har du för planer framåt?

Just nu håller vi på att bygga upp Antigo Academy där vi erbjuder företagsanpassade kurser inom ramverket SAFe. Fortsätta att bygga affärsområdet starkt med rekrytering av medarbetare som brinner för förändring till det leanagila och som gärna delar sin kompetens med kollegor och kunder i alla dess former. Vi kommer också att fortsätta bygga starka partnerskap och nätverk för att utvecklas tillsammans eftersom vi tror på styrkan av nära samarbeten. 

Strot tack pontus!

Är du intresserad av att lära dig mer om hur ni kan arbeta agilt i era förändringar kolla in våra föreläsning om att jobba agilt i förändringar.