You are currently viewing Changebloggens expert Clas Lundhagen

Changebloggens expert Clas Lundhagen

Clas Lundhagen är grundare till ledaforandring.se en källa för utveckling för chefer och andra förändringsledare. Han har över 10 års erfarenhet av att jobba med förändring och är en av experterna här på Changebloggen.

Berätta lite om dig själv

Jag har varit passionerad förändringsledare sedan 2008, då jag lyckades med ett större förändringsprojekt som hade havererat flera gånger på grund av för stort motstånd i organisationen. Sedan dess har jag nästan dragits till utmanande förändringsprojekt, där jag verkligen fått utmanas till det yttersta! Genom att både lyckas och stöta på patrull har jag utvecklat mig i det underbara hantverket att leda förändring. Och genom att leda utvecklingsprogram i förändringsledning och skriva av mig på ledaforandring.se får jag bidra till att andra förstår hur man kan lyckas med förändringsprojekt.

Vad jobbar du med?

Jag har nyligen landat i en roll som senior förändringsledare på CGI Business Consulting, där jag både genom rådgivning och som förändringsledare ska stödja våra kunder i sina utmanande förändringsprojekt. Jag ska dessutom utveckla förändringsledning som kompetensområde tillsammans med mina grymma kollegor inom Change Leadership & Tranformation.

Vad har du för erfarenhet av att leda förändringar?

Jag har en ganska bred erfarenhet att jobba med (oftast lyckad) förändringsledning och har fått möjligheten att jobba med både värdegrundsprojekt, större införande av systemstöd och nya arbetssätt, verksamhetsutveckling genom involvering och organisationssammanslagningar. Den största förändringen jag lyckats med var en stor utrullning av nytt systemstöd och nytt arbetssätt till över 10.000 användare. Där jag som förändringsprojektledare och vi som införandeteam bidrog till ett lyckat införande på 34 av 35 organisatoriska enheter…! Ett annat engagerande och lyckat projekt var ett värdegrundsprojekt där vi jobbade med både ledningsgrupp, alla chefer och bred involvering av alla medarbetare.

Jag vet att du har lång erfarenhet från förändringsarbete generellt, men vad skulle du säga är dina expertområden?

1. Att välja en smart förändringsstrategi utifrån utmaningarna och förutsättningarna för varje förändringsprojekt (det är verkligen helt olika strategier för ett värdegrundsprojekt, ett verksamhetsutvecklingsprojekt och en systemutrullning). Och sedan jobba både strategiskt, taktiskt och operativt för att få förändringen att hända. 
2. Att jobba i förändringsprojekt med en hög grad av involvering.
3. Jag har också en skarp blick för de organisatoriska förutsättningarna för förändring. Eftersom jag under många år har jobbat med både ledarutveckling (ca 25-30 längre ledarutvecklingsprogram) och ledningsgruppsutveckling, har jag sett hur styrning och ledning både kan motverka eller bidra till lyckad förändring i organisationer. 

Har du något tips du skulle vilja passa på att dela med dig av här när det gäller att leda förändringar?

Se till att förbereda projektstarten genom att verkligen ta fram och förtydliga både det angelägna förändringsmotivet och det önskade effektmålet och sedan identifiera, aktivera och engagera alla viktiga förändringsledarna i organisationen. Jobba hellre med bred involvering i att ta fram Lösningen – som tar tid men skapar ett ägandeskap som är svårt att slå – än att ta ”genvägen” att låta ”experter” eller ett fåtal utvalda ta fram Lösningen – och ägna månader eller år åt att skapa motivation hos chefer och medarbetare som inte vill bli styrda top-down.

Har du en fråga som du vill att Clas eller någon annan av våra experter ska svara på – skriv den i kommentarsfältet nedan.