You are currently viewing Tips på intressant webbplats om förändringsledning

Tips på intressant webbplats om förändringsledning

Jag vill ta tillfället i akt att marknadsföra en webbplats för alla er som är intresserade av förändringsledning. Det är min vän och samarbetspartner Clas Lundhagen som står bakom den. Här berättar Clas om den och vem han är.

Vad är ledaforandring.se?

En webbplats för att förstå och lära sig leda lyckad förändring och utveckling.

Vilka är den tänkt för?

Chefer, ledare, projektledare, förändringsledare.

Vem är du Clas?

Jag som ligger bakom ledaforandring.se heter Clas Lundhagen. Jag har erfarenhet som förändringsprojektledare sedan 2008 och jobbar idag som organisationskonsult på INDEA.

Varför en webbplats om förändringsledning?

Redan 2008 skapade jag ledaforandring.se därför att jag själv saknade en webbplats om förändringsledning, när jag blev förändringsprojektledare i ett större projekt med mycket motstånd. Min ambition var att göra det lättare för andra förändringsledare att ta del av den kunskap som jag lyckats hitta inom området.

Efter 10 års arbete med förändringsledning och utvecklingsprogram för förändringsledare kände jag förra året ett behov av att också förmedla mina egna lärdomar och användbara modeller och verktyg. Jag har märkt att olika typer av förändringsarbete krävde olika strategier för förändringsarbetet, även om de underliggande faktorer kring förändring och motstånd är desamma.

I februari 2018 lanserade jag därför en helt omgjord och utökad ledaforandring.se. Min vision är att den nya webbplatsen ska hjälpa till att lyfta chefers och andra förändringsledares förmåga att förstå och leda lyckad förändring!

Tack Clas och lycka till med din nya webbplats!