You are currently viewing Måste alla förändringar drivas som projekt??

Måste alla förändringar drivas som projekt??

Fråga:

Hej! Jag är medarbetare på ett ganska stort internationellt bolag. Vi har mycket förändringar på gång, initiativ startas hela tiden så det är svårt att hålla kolla på alla. Varje förändring som ska göras blir ett projekt med en projektledare och projektgrupp. Medarbetare är med i referensgrupper. Själv är jag med i 5 st referensgrupper nu för olika förändringsinitiativ. Jag och mina kollegor börjar bli ”förändringströtta” med alla dessa pågående projekt och min fråga är, måste verkligen alla förändringar drivas som projekt? Tänk om förändringarna kunde drivas i den vanliga organisationen, jag tror vi skulle bli mindre förändringströtta då. Vad säger ni om det?

Experten svarar:

Hej! Vilken bra och relevant fråga. Jag ska göra mitt bästa för att svara och ge tips. Till din fråga om verkligen alla typer av förändringar behöver drivas i projekt så är mitt enkla svar NEJ, men också det beror på.

För att kunna svara på frågan måste vi bena ut vilken typ av förändring det gäller. Är det en stor förändring, till exempel byte av ett affärssystem, stor omorganisation etc som påverkar hela bolaget eller är det en mindre förändring av till exempel rutiner och arbetssätt på en enskild avdelning i bolaget. Sen finns det ett spann där emellan så klart. När det gäller stora förändringar som påverkar många personer är nog den bästa formen att driva det i någon form av projekt, det blir troligen för ineffektivt att inte göra det. Däremot måste man alltid fundera på hur linjeorganisation och medarbetare involveras även om det drivs i projektform. Utan involvering och delaktighet från linjeorganisation och medarbetare lyckas man sällan…
När det gäller mindre och kanske medelstora förändringar drömmer jag om att man inte ska behöva tillsätta projekt i tid och otid för att det ska bli gjort. Målet bör vara att medarbetare, ledare och chefer i linjeorganisationen kan identifiera, initiera och själva driva de förändringar och förbättringar som behöver göras. Hur ska man komma dit då? I grund och botten så gäller det att skapa en kultur som stöttar i förändring. Att det anses naturligt att hela tiden jobba med ständiga förbättringar och utveckling i det dagliga arbetet. Jobbar man naturligt med ständiga förbättringar blir troligen inte behovet av ”big bang” förändringar så stort är min övertygelse.

Jag själv är väldigt intresserad av det agila tänket kring förändringar. Med ett agilt förhållningssätt drivs förändringar i det dagliga arbetet av teamet/människorna som är närmast där förändringen ska ske. Jag och en kollega har gjort ett webinar om det för den som är nyfiken:
Här länken:

Ett annat hjälpmedel man kan använda sig av för att underlätta hur en förändring ska organiseras är den här modellen jag beskriver i min bok ”Att leda förändringar – så funkar det”

Jag önskar dig och dina kollegor ett stort lycka till med era förändringsarbeten framöver, hoppas att du har fått några matnyttiga tips du kan ta upp för diskussion på jobbet!

Med vänlig hälsning / Catrin

Vill du läsa mer om att leda och lyckas med förändringar? Gå med i forumet Att leda förändringar – så funkar det
https://www.facebook.com/CatrinWayGroup/