You are currently viewing Så lyckas du med förändringsledning

Så lyckas du med förändringsledning

Idag ställs de flesta företag då och då inför utmaningar som kräver förändring. Det kan vara strukturella förändringar som digitaliseringen som påverkar en hel bransch eller en omorganisation. Utan förändringsledning, eller change management, kan projektet bli onödigt dyrt och i värsta fall är både tid och pengar bortkastade.

Framgångsfaktorer för lyckad förändringsledning

Ta ett djupt andetag – rensa huvudet från alla tankar och tänk dig följande senario:

  • Alla förändringar vi gör uppnår de önskade effekterna vi vill åstadkomma
  • Vi driver våra förändringar på ett kostnadseffektivt sätt
  • När vi gör förändringar har vi alltid en tydlig vision om vad vi vill uppnå och vi är duktiga på att kommunicera den till alla berörda
  • Alla våra medarbetare känner sig alltid involverade och mår bra i förändringarna och motståndet är lågt
  • Vi har en väl utvecklad företagskultur som stöttar oss i vårt förändringsarbete

Känner du igen dig? GRATTIS – du och ditt företag tillhör förmodligen en av morgondagens vinnare!

Har ni en bit kvar? Häng kvar och läs vidare, den här artikeln handlar om hur man leder och lyckas med förändringsarbete.

Om förändringsförmåga och framgångsfaktorer i förändringsledning

De flesta företag idag ställs då och då inför utmaningar som kräver förändring. Det kan vara strukturella förändringar som påverkar en hel bransch (tex digitalisering) eller en omorganisation, ändrade arbetssätt etc. De flesta som arbetar i företag med högt förändringstryck håller nog med om att förändringar kostar pengar och att hur man driver och hanterar förändringar blir allt viktigare. Att som företag ha en bra förmåga att driva och hantera förändringar hävdar jag är och kommer vara en konkurrensfördel i den föränderliga värld våra företag verkar i. Trots den insikten är det min upplevelse att många företag misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar.

Framgångsfaktorer för lyckad förändringsledning

Hur ska företag göra för att utveckla sin förmåga att driva och hantera förändringar?

Jag har varit med i och lett ett 50-tal förändringsprojekt genom åren. Jag har misslyckats många gånger, men varje gång ställt mig frågan, varför uppnår vi inte de önskade effekterna och varför får vi inte med oss våra medarbetare i förändringen? För ett antal år sedan började jag intressera mig för förändringsledning / change management – i de förändringsprojekt jag var med och drev började vi arbeta med förändringar på ett mer strukturerat sätt och vi lärde oss mer i ämnet hur människor fungerar och reagerar i förändring. DÅ BÖRJADE DET GÅ BRA!

Det ena förändringsprojektet är inte det andra likt, alla företag har sina utmaningar och sina möjligheter när det kommer till att leda förändringar. Men även om alla förändringsprojekt är unika vill jag ändå påstå att det finns ett antal framgångsfaktorer som är gemensamma för alla, att när man arbetar med dessa så ökar chanserna att lyckas. När jag har varit med i lyckade förändringsprojekt har arbetet med dessa tre områden tillsammans varit avgörande:

LÄS OCKSÅ: 3 enkla tips för att lyckas med förändringsledning.

Tre framgångsfaktorer för lyckade förändringar

  1. Tydligt syfte och mål
  2. Fokusera på människorna i förändringen
  3. Ha en tydlig struktur och metod för hur förändringen ska drivas

Dessa tre delar är viktiga och är beroende av varandra under hela föränd­ringsprocessen. Uppgiften för den/de som leder förändringen är att medarbetarna förstår varför förändringen ska genomföras (syfte och mål), att man förstår vad som krävs för att leda människor i förändring och att ha en bra struktur och metod för att genomföra förändringen.

Det här är ju egentligen inget nytt men upplevs ofta svårt. Jag tror att tricket för att lyckas med förändringar är att lära oss mer om HUR vi faktiskt jobbar med detta. Vi behöver lyfta fram praktiska exempel, dela med oss av bra och dåliga erfarenheter, diskutera frågan. Då kommer vi kunna bidra till en ökad förmåga att hantera och anpassa oss till de förändringar som sker.