You are currently viewing Fråga Experterna Daniel Fermskog

Fråga Experterna Daniel Fermskog

Daniel Fermskog jobbar som förändringsledare och driver det egna bolaget NXTEP. Han har under flera år arbetat med förändringar i organisationer för att adaptera till nya förutsättningar.

Berätta lite om dig själv Daniel

Jag bor inte i vår kungliga huvudstad utan håller istället till på östkusten i Småland, ca 4 mil norr om Kalmar. Ända sedan 2004 fram till nu så har jag haft yrken med en stor del tjänsteresor vilket gjort att jag haft möjligheten att besöka många företag i Sverige och Europa, allt från stora till små. Jag tycker det är otroligt roligt och ger mig en massa ny energi, vid varje besök kan man lära sig nya saker och se nya möjligheter om man håller ögonen öppna. Jag trivs i ständig förändring och tempo, utan det blir jag lätt uttråkad. ?

Vad jobbar du med?

Jag driver sedan några år tillbaka mitt egna bolag NXTEP Utveckling AB där jag arbetar som konsult. Uppdragen kan variera från korta föreläsningsuppdrag till längre där jag arbetar mycket ute hos kund och är djupt involverad i deras verksamhet. Att arbeta i projektform hos externa kunder med förändringsinitiativ är något som passar mig väldigt bra.

Vad har du för erfarenhet av att leda förändringar?

Jag har under många år arbetat med förändringar i organisationer för att adaptera till nya förutsättningar. Det har varit allt från att byta affärssystem, nya strategiska marknadsplaner, omställningar till nya produktionsmetoder, LEAN mm. Jag har fått förmånen att arbeta i många olika roller på olika nivåer i större koncerner och driva förändring och utveckling.

Jag vet att du har lång erfarenhet från förändringsarbete generellt, men vad skulle du säga är ditt expertområde?

Överlag tycker jag att de flesta förändringsinitiativ har en god anledning och är relativt väl tidsplanerade men, och det blir ett stort men, ofta görs en dålig eller bristfällig risk och konsekvensanalys av förändringen. Det ser ofta ganska enkelt ut på ledningsnivå men kan vara mycket svårt att få hela organisationen att förstå syftet ut både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Min förmåga har under åren utvecklats till från strukturell till att skifta prioritetsfokuset till människorna i förändringen. Att skapa ett engagemang genom involvering och delaktighet gör att sannolikheten för ett lyckat projekt är många gånger större. 

Så vad är mitt expertområde . Att få varje individ som är en del i förändringen att förstå sin roll och hur den påverkar utfallet och företagets utveckling i en eller annan riktning. Att lyssna och förstå olika individers perspektiv och förutsättningar är min nyckel till framgång

Har du något tips du skulle vilja passa på att dela med dig av här när det gäller att leda förändringar?

Underskatta aldrig effekten av människornas attityd till en förändring, det kan få den mest välplanerade och självklara förändringen att helt haverera. Förklara syftet om och om igen så att alla förstår, förklara också vad som händer om förändringen inte genomförs och vilka konsekvenser det ger. Att involvera medarbetarna tidigt och ge dem möjligheten att påverka kommer skapa en engagerad medarbetare. Så involvering, involvering, syfte, involvering, involvering, syfte ….